BREAKING NEWS :
Loading...

TAQWA

TAQWA

TAQWA

Taqwa adalah bagian hidup yang menyangkut kekuatan insan/manusia dalam menjalani setiap liku-liku. Hidup manusia yang tidak mudah, penuh dengan cobaan, dengan taqwa manusia mampu melihat hikmah dibalik sesuatu ketentuan yang berlaku.

Bisa membentuk daya serap yang harmonis, membahagiakan dalam wajah yang ridho, yakin dengan kasih sayang dan keadilan Allah. Taqwa juga adalah modal yang paling ampuh dan mahal bagi seorang insan/manusia. Insan yang bertaqwa berarti kekasih Allah, mudah diberikan rezeki, kelebihan yang tiada bertepi.

Segala unsur dunia yang membedakan antara sesama manusia seperti pangkat, kedudukan, tidak dilihat sebagai hal yang membedakan kemuliaan di sisi Allah. Karena di hadapan Allah manusia punya kedudukan yang sama.

Taqwa adalah nilai universal dunia dan akhirat, di dalam ketaqwaan terdapat sifat sabar, ridho, pemurah, pemaaf, dsb. Taqwa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Subscribe to receive free email updates: